10 tips hur du når ut

Vi tipsar

På Örebro Convention Bureau hävdar vi att ett av de bästa sätten att få strålkastarljus är att stå värd för ett möte. Men det finns såklart fler sätt. Genom att berätta om din forskning eller din verksamhets framgång bidrar du till samhällsutvecklingen. Det kan även gynna din karriär, locka fler till ditt område och göra det lättare för dig att få nya anslag. Det är dessutom lärorikt, intressant och kul! Vi har samlat 10 tips på hur du når ut:

  1. Lär dig hur media fungerar, hur journalister tänker och vad som krävs för att ett något ska bli en nyhet.
  2. Medieträna. Öva på att bli intervjuad och svara på frågor kort och enkelt, framför en kamera, med fokus på vad inom ditt område som berör och kan intressera andra. Lär dig din ”hisspitch”, en sammanfattning på max 3 minuter om ditt område. Alt: Medieträna. Under det, skriv lite till. Kort rubrik och text under.
  3. Använd dig av bilder framför tabeller och siffror. En bild berör mer och rörlig bild får lättare vingar än långa artiklar.
  4. Kommunicera din forskning populärvetenskapligt för att nå ut till en större och generell massa.
  5. Addera fler kanaler för att nå ut och anpassa ditt budskap utifrån kanal.  Ta din plats i t e x sociala medier och på Wikipedia.
  6. Ta hjälp! Samarbeta med en duktig kommunikatör som gör det svåra lättbegripligt och det krångliga kul, så att det du vill förmedla inte bara når ut utan även in. 
  7. Bli en aktiv medlem i någon av de nationella eller internationella nätverken eller föreningarna inom ditt område. Delta på de kongresser och konferenser som hålls och använd ditt nätverk. Här sker viktig kunskapsöverföring och nya samarbeten knyts som kan öppna nya vägar.
  8. Stå värd för en konferens eller kongress inom ditt område. Genom det får du möjlighet att påverka mötets innehåll och skapa synlighet för ditt område. Här finns stöttning att få genom stadens Convention Bureau som hjälper till, kostnadsfritt, med planering, bokning och koordinering av resurser för att skapa ett så bra möte som möjligt.  
  9. Leta upp diskussioner och debatter som förs i media där ditt forskningsområde kan bidra med ny kunskap eller nya vinklar. Om inte du som forskare tar expertrollen i media, så kommer någon annan att göra det.
  10. Tänk gränsöverskridande och samarbeta med områden, företag och organisationer som kanske inte är helt inom ditt område men där ni tillsammans i ett kluster kan dra nytta av varandras styrkor och stärka ett område gemensamt. Kommunicera varandras framsteg så når ni ut längre tillsammans. Finns inte en konferens eller mässa inom klustrets område så skapa en för att positionera er ytterligare nationellt och/eller internationellt. Kontakta oss så hjälper vi till med den processen.