Därför CVB och möten

Under årens lopp har vi hjälpt flera olika verksamheter och organisationer i Örebro att lyfta sin verksamhet. Oavsett om det varit i rekryteringssyfte, för att stärka det egna varumärket eller med målet att skapa fler och bättre relationer med människor och organisationer utanför Örebro.

Det verktyg vi på Örebro Convention Bureau använder oss av är möten, exempelvis en konferens eller kongress. Vår spetskompetens är att värva möten och evenemang och att utifrån dem generera utveckling, marknadsföring eller på annat sätt bidra till verksamhetens uppsatta mål.

Effekter av att arrangera ett möte

Vilka effekter vill du att mötet ska ge? Ett välplanerat möte kan ge många olika positiva följder. Vi har listat några av dem som ett genomtänkt möte kan bidra till.

Här använder vi begreppet "stora möten" som samlingsnamn för nationella och internationella kongresser, konferenser, event och evenemang.

Ordet Hello på engelska i en pratbubbla som sitter på väggen.

Starkare varumärke

Ett stort möte med attraktivt program och välrenommerade föreläsare och gäster är intressant för både deltagare och media och ett smart verktyg för att skapa uppmärksamhet och stärka ert varumärke.

 

Bredare nätverk

Ett stort möte är ett utmärkt tillfälle att träffa ledande personer inom ert område, bygga relationer med likasinnade och utöka kontaktnätet. Möten är ofta platsen för skapandet av nya, spännande samarbeten.

 

 

 

 

En bok som är uppslagen med texten

Kompetensutveckling

På stora möten och mässor delas det allra senaste inom ett ämnesområde. Arrangeras mötet på hemmaplan kan många av dina medarbetare få möjlighet att vara med och ta del av kunskaperna.

 

Attrahera talanger

Bjud in och visa upp! Ett bra möte inom ditt ämnesområde ger utmärkta möjligheter att visa upp både verksamheten och Örebro, vilket gör det lättare att locka nya talanger.

 

Positionering

Möten och event är ett kraftfullt verktyg för att sätta verksamheten på kartan, såväl nationellt som internationellt. Ju fler viktiga konferenser, kongresser eller event inom ett visst område som Örebro har per år desto mer kommer Örebro bli känt som framstående inom just det.

Kvinna i klackskor och kostymbyxor som springer i samma rikning som pilen i marken visar

Attrahera investerare

Genom att skapa eller stå värd för möten och event inom ditt område får du en plattform för att visa upp framgång, innovation och framtidsplaner för din verksamhet. Det ger ökad synlighet för ditt område och kan bidra positivt i arbetet med framtida investeringar eller anslag till verksamheten.

Synlighet i media

Stora möten och event väcker intresse och skapar möjlighet att kunna lyfta de frågor du brinner för i media. Det ger dig en chans att nå ut till en bredare massa med möjlighet att skapa opinion, påverka eller utbilda människor i dina frågor.

Tight team

Att planera en kongress tillsammans i arbetsgruppen stärker teamet. Det bryter av från det ordinarie arbetet och de roller som råder där. Många av dem som varit värd för ett stort möte tillsammans lyfter fram just denna del, att det svetsade samman teamet och var väldigt roligt.