Därför CVB och möten

Under årens lopp har vi hjälpt flera olika verksamheter och organisationer i Örebro att lyfta sin verksamhet. Oavsett om det varit i rekryteringssyfte, för att stärka det egna varumärket eller med målet att skapa fler och bättre relationer med människor och organisationer utanför Örebro.

Det verktyg vi på Örebro Convention Bureau använder oss av är möten, exempelvis en konferens eller kongress. Vår spetskompetens är att värva möten och evenemang och att utifrån dem generera utveckling, marknadsföring eller på annat sätt bidra till verksamhetens uppsatta mål.

Effekter av att arrangera ett möte

Vilken effekt du får av att stå värd för en kongress beror helt på vilket syfte och mål som sattes upp för värdskapet. Vi har listat några av effekterna nedan som ett genomtänkt och välplanerat möte kan bidra till.

Nedan använder vi "stora möten" som samlingsnamn för nationella och internationella kongresser, konferenser, event och evenemang. I definitionen och vårt arbete med möten ingår ej lokala eller regionala sammankomster.

Två svarta prickar över en discokula för att se ut som ett Ö.

Stärka ert varumärke

Ett stort möte med attraktivt program och välrenommerade föreläsare och gäster är intressant för både deltagare och media och ett smart verktyg för att skapa uppmärksamhet och stärka ert varumärke.

 

Två kvinnor sitter vid ett bord, ena kvinnan sitter och skriver på datorn och andra kvinnan har en mugg i handen.

Bredda ert nätverk

Ett stort möte är ett utmärkt tillfälle att träffa ledande personer inom ert område, bygga relationer med likasinnade och utöka kontaktnätet. Möten är ofta platsen för skapandet av nya, spännande samarbeten.

 

 

 

 

En bok som är uppslagen med texten

Kompetensutveckling

På stora möten och mässor delas det allra senaste inom ett ämnesområde. Arrangeras mötet på hemmaplan kan många av dina medarbetare få möjlighet att vara med och ta del av kunskaperna.

 

Ordet Hello på engelska i en pratbubbla som sitter på väggen.

Talangattraktion

Bjud in och visa upp! Ett bra möte inom ditt ämnesområde ger utmärkta möjligheter att visa upp både verksamheten och Örebro, vilket gör det lättare att locka nya talanger.

 

Positionering

Möten och event är ett kraftfullt verktyg för att sätta en verksamheten på kartan såväl nationellt som internationellt. Ju fler viktiga konferenser, kongresser eller event inom ett visst område som Örebro har per år desto mer kommer Örebro bli känt som framstående inom just det.

Investeringsattraktion

Genom att skapa eller stå värd för möten och event inom ditt område får du en plattform för att visa upp framgång, innovation och framtidsplaner för din verksamhet. Det ger ökad synlighet för ditt område och kan bidra positivt i arbetet med framtida investeringar eller anslag till verksamheten.

Synlighet i media

Stora möten och event väcker intresse och skapar möjlighet att kunna lyfta de frågor du brinner för i media. Det ger dig en chans att nå ut till en bredare massa med möjlighet att skapa opinion, påverka eller utbilda människor i dina frågor.

Kul!

Att planera en kongress tillsammans i arbetsgruppen stärker teamet. Det bryter av från det ordinarie arbetet och de roller som råder där. Många av dem som varit värd för ett stort möte tillsammans lyfter fram just denna del, att det svetsade samman teamet och var väldigt roligt.

Så här hjälper vi dig

Vi hjälper dig att värva eller skapa mötet eller evenemanget och att du och din verksamhet får ut det mesta möjliga av ert arrangörskap.

Initialt bistår vi med hjälp att vinna eller skapa mötet. Vi underlättar sedan hela planeringsarbetet med att sätta relevanta mål, hitta rätt plats och datum, göra bokningar, hitta rätt mötesformat, koordinera kontakter, arrangera studiebesök och "Örebroifiera" mötet. Med oss vid din sida får du alla de förutsättningar som krävs för att mötet ska ge maximal effekt och nytta. Då vi är finansierade av det offentliga gör vi det också helt utan kostnad för dig och din verksamhet.

Bild på en kalender i färgerna grått och vitt med en stor stjärna i vitt i mitten.
Kostnadsfritt
Bild på en kalender i färgerna grått och vitt med en stor stjärna i vitt i mitten.
Experter på Örebro och mötesplanering
Bild på en kalender i färgerna grått och vitt med en stor stjärna i vitt i mitten.
Stort nätverk lokalt och nationellt
Bild på en kalender i färgerna grått och vitt med en stor stjärna i vitt i mitten.
Vi sätter din verksamhet i fokus