En trygg mötesstad

Kunskapsbank

I osäkra tider krävs att vi säkrar våra mötesplatser.

Det kan handla om att göra viktiga anpassningar under en pandemi eller att att erbjuda högsta möjliga säkerhet i samband med ett möte, kring en talare, viss information eller utrustning på en utställning. Den här kompetensen och erfarenheten finns på våra stora mötesanläggningar och hotell i Örebro och är en fråga som tas på största allvar.

Kontakta oss så hjälper vi dig att skapa ett tryggt och säkert möte i Örebro.