Tips 4: Kommunicera mera

En genomtänkt kommunikation skapar delaktighet och kan bidra till kunskap, nätverk och utveckling som sträcker sig långt utanför deltagarlistan. 10 tips:

1. Gör en kommunikationsplan. En plan som definierar vilka som ingår i projektet, deras roll och hur kommunikation ska flöda mellan dessa inblandade. Internt och externt.

2. Låt syftet för mötet genomsyra kommunikationen.

3. När börjar mötet? Fundera på om mötet kan börja i digital form innan det fysiska mötet drar igång. På Facebook, Instagram, en chat på webbsidan eller liknande. Där kan dialog, kunskapsöverföring och nätverkande börja för att intensifieras när mötet genomförs (oavsett format).

4. När släpps programmet? Bygg upp en förväntan och släpp lite i taget.

5. Kommunicera era ambitioner och vad ni gör, det inspirerar andra och kan skapa nya samarbeten, infallsvinklar eller separata projekt som leder mot samma mål.

6. Vilka delar av innehållet kan spridas till en större skara än deltagarna för att sätta spotlight på er verksamhet?

7. Vilka andra aktörer i Örebro kan mötet fylla ett syfte för? Kommunicera med dem! Skapa ringar på vattnet!

8. Skapa rätt förväntningar inför mötet och öka delaktigheten genom en tydlig kommunikation inför genomförandet. Bidra till att alla kommer förberedda, med rätt mindset och vet vad som förväntas av dem.

9. Variera mera. Kommunikation är inte bara ord.

10. När slutar mötet? När deltagarna checkat ut från mötet behöver inte interaktionen vara slut. Utvärdera, återkoppla, sammanfatta och/eller låt kommunikationen fortsätta i olika forum - som punkt 3.