Tips 3: Gör hållbarhet till en självklarhet

Ett möte som inte bara har en bra miljöprofil utan också bidrar till förbättringar i samhället lokalt och globalt – och till och med kanske lämnar bestående positiva förändringar efter sig – det är ett hållbart möte.

Få med hållbarhetstänket tidigt i planeringen. Engagera alla som är involverade för att kunna genomsyra mötets alla delar och identifiera tillsammans områden ni bör arbeta med. Sätt upp tydliga actions kring det. För att göra arbetet "enkelt" är det klokt att lyssna in och ta del av påkopplade leverantörers erfarenheter. Inspireras av tidigare möten som genomförts!

Kommunicera vad ni gör, både för att uppmuntra alla kring mötet att ta kloka beslut och för att inspirera genom att berätta om era ambitioner och vad ni gör.

Använd gärna vår checklista som stöd i er planering.