6. Socialt Kapital

Socialt kapital utgörs av de nätverk som finns på en destination. Evenemang är ofta attraktiva projekt som kan mobilisera sociala nätverk. Dessa nätverk kan ge positiva impulser för att fatta nödvändiga beslut och för att skaffa finansiering och garantier för evenemang.

För att behålla sociala nätverk måste strömmar av tjänster information och värden flyta i båda riktningar. Humankapitalet ”entreprenörskap” spelar ofta en avgörande roll för att både ta och ge nytta genom sociala nätverk. Liksom för humankapital kan ett framgångsrikt projekt öka det sociala kapitalet trots att det utnyttjas.

https://www.evenemangslegacy.se/socialt-kapital/