Social hållbarhet

Social hållbarhet sätter människan i fokus och handlar om våra mänskliga rättigheter. Ett socialt hållbart evenemang är inkluderande, jämlikt och tolerant.

Arbetsförhållanden & mänskliga rättigheter
Inkludering
Jämställdhet
Kultur & konst
Samhällsengagemang
Säkerhet & trygghet
Tillgänglighet