Organisatorisk hållbarhet

Organisatorisk hållbarhet kan ses som förmågan att skapa och utveckla långsiktigt goda resultat och samtidigt bevara resurser i arbetsmiljön och i arbetsförhållandena

Event design
Hållbarhetspolicy
Inköp & leverantörer
Intressentdialog
Kansli/kontor
Kommunikation
Lagar & tillstånd
Ledning & styrning
Lönsamhet
Marknadsföring
Mätning & uppföljning
Sponsorer & partners
Transparens & rapportering Utbildning