1. Naturkapitalet

Naturkapitalet är på många destinationer en viktig resurs för olika event och arrangörer måste vara noga med att inte lämna fula spår efter evenemangen. Det stora intresset för miljöeffekter ökar vikten av detta. Man måste tänka på att inte störa balansen och den biologiska mångfalden genom en intensiv belastning med ett evenemang i naturen. Ett evenemang kan också öka naturkapitalet och utveckla naturresurser till ett ökat samhällsekonomiskt värde genom att göra naturen mer tillgänglig efter evenemanget.

https://www.evenemangslegacy.se/naturkapital/