2. Humankapitalet

Humankapitalet består av samhällsmedborgarnas kompetenser, kunskap, arbetsförmåga och entreprenörskap. Även medborgarnas hälsa, attityder, lycka och livskvalitet hör till humankapitalet. För de flesta samhällsaktiviteter är humankapitalet oumbärligt.

Om humankapitalet överutnyttjas kan det minska i form av leda och stress men ett måttligt utnyttjande kan i stället innebära att samtidigt som humankapitalet utnyttjas så ökar det i form av ökat kunnande, erfarenhet och kompetens.

Vid stora komplicerade evenemang kan kompetens och entreprenörskap tas in till destinationen utifrån men då med hjälp av finansiellt kapital som minskas på destinationen för att betala för dessa tjänster samtidigt som man går miste om möjligheten att bygga upp lokal kompetens.

https://www.evenemangslegacy.se/humankapital/