Checklista för hållbara möten och evenemang

Planeringshjälp med fokus hållbarhet.

De miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna vid konferenser, möten och event kommer alltmer i fokus. Att kunna erbjuda ett arrangemang eller event som inte bara har en bra miljöprofil utan också bidrar till förbättringar i samhället lokalt och globalt – och till och med kanske lämnar bestående positiva förändringar efter sig – det är ett hållbart möte.