3. Fysiskt kapital

Fysiskt kapital omfattar huvudsakligen den materiella infrastrukturen. För evenemang behövs anläggningar, transportleder för deltagare och publik och parkeringsplatser. Dessutom påverkas samhällets besöksnäring i form av hotell och restauranger.

Kostnaden för upprustning och eventuell nybyggnation av anläggningar finns ofta med som negativa poster i en ekonomisk kalkyl som speglar hur det finansiella kapitalet investeras. Legacy effekter är däremot oftast positiva och speglar hur det ökade värdet av fysiskt kapital (till följd av minskat finansiellt kapital) leder till en förskönad stad och bättre infrastruktur på destinationen även långt efter evenemanget har ägt rum.

Detta kan i sin tur leda till ökad turism, bättre vägnät och ökade möjligheter till evenemang för samhällets medlemmar vilket är effekter som finns kvar efter evenemanget och därför blir legacy i form av fysiskt kapital.

https://www.evenemangslegacy.se/fysiskt-kapital/