Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. I ekologisk hållbarhet inkluderas ibland även människors hälsa, i den mån den påverkas av den yttre miljön i form av föroreningar, buller etc.

Avfallshantering
Biologisk mångfald & djurskydd
Boende & logi
Buller- & ljudföroreningar
Byggnation
Energi
Interna & externa transporter
Kemikalier
Allemansrätten
Klimat
Lokalt avtryck
Mat & dryck
Materialval
Resor till och från evenemanget
Val av evenemangsplats
Vatten
Överexploatering
Kläder
Håll rent