Tips 2: DU ska inte göra allt

Rätt person på rätt plats.

En tydlig rollfördelning gör arbetet effektivt och skapar bästa möjliga resultat. Det är klokt att reda ut vad Örebro CVB kan ta hand om (kostnadsfritt), vad en PCO (Proffesional Congress Organiser) kan kopplas på för att göra, vad som ligger på mötesanläggningen och vad som blir din roll som arrangör. Likaså se över hur du bygger en bra intern arbetsgrupp för mötet. Vi ser även gärna över vilka andra intressenter i Örebro som kan kopplas på för att stärka mötets syfte och mål och skapa ännu större ringar på vattnet.