Digitala mötesformer

Våra anläggningar erbjuder bra teknik och goda samarbeten med professionella aktörer. Hör av dig till oss, vi har inventerat Örebro på området och kan guida dig för att skapa en riktigt bra digital lösning för mötet. Ta gärna del av de utbildningsfilmer vi tagit fram här, där finns bland annat tips om mötesformat.

Exempel på lösningar:

Live streaming – livesänd och låt deltagare uppleva evenemanget i realtid.

Filma först - förinspela hela eller delar och sänd i efterhand.

Hybridevenemang – både digitalt och fysiskt. Ett visst antal deltagare kan vara med på plats och resterande deltar via länk.

Satellitmöten - en variant där flera städer är sammankopplade och deltagaren reser till sin närmaste hubb. Vi har genom medlemskap i ett nationellt nätverk samarbeten med 22 andra städer i Sverige som kan underlätta planeringen av nationella satellitmöten. Ska Örebro vara en hubb i ett internationellt möte kan vi bistå med kunskap om vem som gör vad bäst i Örebro för just ditt möte.