De sju kapitalen

De sju kapitalen är ett övergripande perspektiv där man delar upp samhällets alla resurser i sju typer av kapital. Dessa innefattar fysiskt, kulturellt, socialt, politiskt och finansiellt kapital såväl som naturkapital och humankapital.

Genom att använda begreppet kapital så görs det tydligt att dessa kapital är utbytbara mot varandra och kan kopplas samman.

RF, Riksidrottsförbundet har en informativ sida där de fokuserar på att du som arrangör ska få inspiration, ökad kunskap och konkreta idéer på hur du kan arbeta med legacy (arv efter ett evenemang) på ett strukturerat sätt, bla via de sju kapitalen. Vi har länkat till deras information under varje kapital och du får tips och kan lyssna på de som lyckats.