Checklista för hållbara evenemang

Planeringshjälp med fokus hållbarhet.

De miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna vid evenemang och möten kommer alltmer i fokus. Att kunna erbjuda ett event som inte bara har en bra miljöprofil utan också bidrar till förbättringar i samhället lokalt och globalt – och till och med kanske lämnar bestående positiva förändringar efter sig – det är ett hållbart event.