Tips 1: Börja med slutet

Vad ska finnas kvar när mötet är över?

För att hitta syfte och mål rekommenderar vi dig att börja bakifrån med mötesprocessen och fokusera på vad som ska finnas kvar efter mötet. Vad du vill att deltagarna ska ha fått med sig och vilket avtryck vill du att mötet ska ha gett för dig och din verksamhet? I de svaren hittar du syfte och mål för mötet och säkerställer att mötet blir ett verktyg för den ordinarie verksamhetens mål, vision, strategier eller kanske utmaningar? Att ha tydliga svar på varför mötet arrangeras är viktigt oavsett om det är ett stort eller litet möte.

Ett tydligt syfte och relevanta mål som kommuniceras till alla involverade bygger en bra plattform för mötet och styr även vilket mötesformat som är bäst lämpat. En tidigt uppsatt plan för hur uppföljning och utvärdering ska gå till skapar en riktning för hela mötesprocessen.

Här bistår vi dig gärna med vår kunskap och erfarenhet och ser hur vi kan arbeta för att mötet ska få största möjliga effekt.