7. Politiskt kapital

Politiskt kapital kan på många sätt påverka beslut som är nödvändiga för att genomföra ett evenemang. Ett lyckat evenemang som har genomförts väl med politikernas stöd ökar det politiska kapitalet. Politikerna, som hanterar det politiska kapitalet, syns ofta på huvudläktaren för att knyta sin person och sitt parti till det politiska kapital som ett evenemang genererar.

I många väljares ögon är det ekonomiska utfallet avgörande för om ett evenemang genomförts väl och därför förekommer inte sällan mer eller mindre korrekta ekonomiska utvärderingar som visar ett positivt ekonomiskt resultat och som på så sätt räddar det politiska kapitalet. Vissa evenemang kan kräva impopulära politiska beslut (enligt vissa väljares bedömning) och modiga politiker kan då behöva utnyttja och satsa en del av sitt politiska kapital för att fatta dessa beslut.

https://www.evenemangslegacy.se/politiskt-kapital/