4. Finansiellt kapital

Finansiellt kapital spelar normalt en huvudroll i prognoser över och utvärderingar av evenemangseffekter. Det är det mest likvida av de sju kapitalen och kan omvandlas till flera av de övriga sex kapitalen. Därför behövs ofta finansiellt kapital för att förbereda ett evenemang och för att investera t.ex. i fysiskt kapital.

Om evenemangsarrangören har begränsat med eget kapital krävs förtroende och socialt kapital för att kunna låna finansiellt kapital innan intäkterna börjar komma. Framgångsrika evenemang genererar ofta mycket finansiellt kapital som kommer andra aktörer (som hotell och restauranger) till del och dessa intäkter förvandlas delvis till socialt kapital i form av goda relationer mellan besöksnäringen och evenemangsarrangören.

https://www.evenemangslegacy.se/finansiellt-kapital/