Att skapa avtryck

Kunskapsbank

Hur kan stadens stora möten skapa långsiktiga, positiva, bestående avtryck i staden? Finns det något verktyg som kan stötta planeringen av stora möten för att nå ett så gott resultat som möjligt? Finns det någon modell för att mäta effekterna? Ja, snart finns det precis det. Det pågår både nationella och internationella arbeten som vi i Örebro är en del av och vi hoppas vara i mål mycket snart.

I väntan på det hänvisar vi gärna, i samförstånd med dem, till den i vårt tycke bäst samlade verktygslådan som finns idag vilken våra kollegor i Danmark tagit fram: Copenhagen Legacy Lab.

Ditt möte kan helt enkelt bli ett verktyg i ett större arbete där vi kopplar på fler intressenter och skapar mervärden för verksamheten, staden och världen.