Härlig höst i Örebro!

Nyheter

Är kongresserna och evenemangen åter i Örebro? Svaret är JAAA!

Ett urval av lite större möten och evenemang kommande månader:

31 aug-3 sep, Live at heart, showcasefestival, mötesplats för branschen och mycket mer. Köp din biljett här: Tickets | Live at Heart

8-9 sep, Stroketeamkongress med runt 700 vårdpersonal från hela Sverige. Det nationella stroketeamrådet är den samlande kraften bakom kongressen vilken genomförs på Conventum.

20-21 sep, Mötesplats social hållbarhet arrangeras av SKR och Folkhälsomyndigheten. Syftet med mötesplatsen är att genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidra till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. Mötet lockar ca 500 deltagare och genomförs på Conventum.

23-24 sep, Företagsmöte med över 600 deltagare intar Örebro för interna möten och prisutdelningar. Plats: Conventum.

30 sep-2 okt, PS22: föreläsningar, arbetsmarknadsmässa och sociala aktiviteter för alla Sveriges psykologstudenter och PTP-psykologer. Lockar ca 600 deltagare och genomförs på Örebro Universitet.

1-2 okt, Optometridagarna är ett av Sveriges största optikevent och lockar runt 600 deltagare. Mötet är på Conventum och arrangeras av Optikerförbundet.

14-16 okt, Körledarkonvent för körledare från hela Sverige, ca 300 deltagare. Plats: Kulturkvarteret.

9-11 okt, Köttriksdagen, Sveriges nötköttsproducenters årliga mötesplats där aktuella ämnen inom branschen diskuteras. Ca 600 deltagare.

17-18 nov, MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter med 3-4000 besökare. Årets tema: rätten till ett liv i trygghet och säkerhet. Arrangörsgruppen består av Föreningen Ordfront, Afrikagrupperna, Amnesty, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Ibn Rushd studieförbund, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. Lokala värdar är Region Örebro län, Örebro kommun, Länsstyrelsen Örebro län och Örebro Universitet.

22-23 nov, Resultatdialog, ett av Sveriges största utbildningsvetenskapliga möten där deltagarna får ta del av den senaste forskningen inom utbildningsvetenskap och möta forskarna bakom projekten. Genomförs på Örebro Universitet och lockar runt 300 deltagare.