Effekter av att stå värd för en kongress

Vilken effekt får du i verksamheten när du är värd för en kongress? Vi ser till att mötet eller evenemanget kommer till Örebro och att din organisation och staden får ut det mesta möjliga av det.

Våra kollegor i Danmark är fina förebilder för hur möten kan skapa långsiktiga, bestående avtryck och har skapat olika verktyg för arbetsprocessen. I samförstånd med dem hänvisar vi mer än gärna till deras Legacy Lab för att ta del av verktygen och inspireras av det arbetet. Ditt möte kan helt enkelt bli ett verktyg i ett större arbete där vi kopplar på fler intressenter och skapar mervärden för verksamheten, staden och världen.

Exempel på effekter för din verksamhet

Stärka ert varumärke

Genom en kongress kan du skapa uppmärksamhet för din verksamhet. Ett attraktivt program och välrenommerade föreläsare och gäster gör kongressen intressant för både deltagare och media. Det i sin tur kan ge positiva effekter för både verksamheten och specifika ämnesområden.

Två svarta prickar över en discokula för att se ut som ett Ö.

Bredda ert nätverk och skapa nya relationer

En kongress är ett utmärkt tillfälle att träffa ledande personer inom ert område och att bygga relationer med likasinnade.

Två kvinnor sitter vid ett bord, ena kvinnan sitter och skriver på datorn och andra kvinnan har en mugg i handen.

Utveckla dig och dina kollegor

På en kongress får du ta del av det allra senaste inom ditt ämnesområde. En kongress på hemmaplan gör att betydligt fler medarbetare kan få möjlighet att vara med och ta del av kunskaperna.

En bok som är uppslagen med texten

Förbättra rekryteringsmöjligheterna

Att känna till verksamheten och staden där tjänsten är placerad, är a och o vid en rekrytering. En bra kongress inom ditt ämnesområde ger utmärkta möjligheter att visa upp både verksamheten och Örebro, vilket skapar förutsättningar i framtida rekryteringar.

Ordet Hello på engelska i en pratbubbla som sitter på väggen.