Vattenstämman gav media och legacy

Att få upp vattenfrågor på agendan, bidra med kunskap och skapa ett bestående arv efter mötet var fokus när Vattenstämman kom till Örebro.

Vattenstämman är ett möte där politiker och näringsliv som jobbar med vattenfrågor möts för att diskutera hållbara vattenlösningar. Arrangör för mötet är Svenskt Vatten.

"Tack vare Örebro CVB har vi nått ut med kunskap och fått flera verksamheter att aktivt genomföra ett hållbarhetsarbete som gör skillnad"

Sofia Barré
Kommunikationschef Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är en branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten och friska sjöar och hav. En av organisationens hjärtefrågor är användandet av kranvatten istället för buteljerat vatten. Något de skapat en hållbarhetsmärkning för: "kranmärkt".

"Kranmärkt" visade sig vara okänt i Örebro, endast en verksamhet hade denna hållbarhetsmärkning. Efter en snabb analys förstod vi att det främst berodde på okunskap, få kände till att den fanns. Här valde ÖCVB att göra en insats. På kort tid fick vi med oss elva företag och organisationer som ville ta steget att bli kranmärkta och Svenskt Vatten bjöds in för att genomföra märkningen.

Kommunikationschef Sofia Barré intervjuas av SVT Örebro inför Vattenstämman 2019

Besöket och aktiviteten uppmärksammades av både radio och TV vilket ledde till stort fokus för vattenfrågor, arrangören och märkningen i Örebro. För att ytterligare skapa spridning filmade vi när märkningen genomfördes och gav arrangören utrymme att presentera kranmärkt. En film som sedan spreds i en rad olika kanaler och gjorde att kranmärkt fick en skjuts framåt i hela Sverige.

Sammantaget ledde insatsen till ett ökat fokus på vattenfrågor och Vattenstämman, ökad kunskap på området och ett bestående arv av mötet genom alla kranmärkningar.