Familjecentrals-konferens om jämställdhet

Våren 2019 fick Välfärd och folkhälsa, Regional utveckling inom Region Örebro län i samverkan med Föreningen För Familjecentralers Främjande beviljat att arrangera en nordisk familjecentralskonferens. Syftet med konferensen var att stärka arbetet med familjecentraler runt om i Norden.

Det övergripande temat för 2019 års konferens var ”Familjecentralen - en viktig arena i arbetet för en jämlik hälsa”, ett tema som omfattade många olika perspektiv. Plenumföreläsningarna fokuserade på ”Det jämställda föräldraskapet” och tolv olika seminarierer fokuserade på att stärka familjecentralernas fyra grundprofessioner; barnmorska, barnhälsovårdssjuksköterska, pedagog och kurator/socialrådgivare.

Vi från regionen har varit otroligt glada och tacksamma för det goda samarbetet i förankring-, planering- och genomförandefasen av konferensen.

Marie Cesares Olsson
Utvecklingsledare, Region Örebro län

Örebro CVB jobbade tillsammans med arrangören i förankringsarbetet och bidrog i arbetet med att ta fram en attraktiv ansökan. Inför mötets genomförande ville vi nå ut med forskning eller utveckling från Örebro på temat och valde gemensamt med arrangören att fokusera på jämlikt föräldraskap. Vi lyfte fram "pappis", en verksamhet som inte finns på så många andra orter i Sverige. Det valde vi att skapa en film om.