Barnveckan, nominerat till Stora mötespriset 2020

Barnveckan är ett medicinskt möte som arrangeras av Svenska Barnläkarföreningen och Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Mötet roterar mellan olika städer och 2019 fick Örebro efter flera års bearbetning möjlighet att stå värd för mötet genom Barnkliniken på USÖ.

Barnveckan 2019 samlade över 800 barnläkare och sjuksköterskor under fyra dagar i Örebro. Med temat ”det svårt sjuka barnet” anordnades en stor mängd seminarier som bidrog till ökad kunskap i detta viktiga ämne. Barnveckan var ett stort och viktigt möte på många sätt vilket ledde till en nominering till Stora mötespriset på Örebrogalan 2020.

På bara några dagar spreds forskning från Örebro till över 200 000 personer

Andreas Ohlin
Verksamhetschef, Barnkliniken, USÖ

Fokus för Örebro CVB i samband med Barnveckan var att nå ut med Örebrobaserad forskning. Att försöka sprida forskningsresultat som skulle presenteras på mötet till en större krets än bara deltagarna. I samråd med den lokala arrangören valdes barnläkare Miriam Petterssons forskningsresultat ut för insatsen. Tack vare hennes forskning smärtlindras alla nyfödda på USÖ vid den höftkontroll som görs innan hemresa från BB. Efter kongressen då detta skulle presenteras hoppades man att fler sjukhus skulle ta efter.

Miriam Pettersson, Doktorand Örebro Universitet och Barnläkare
Universitetssjukhuset Örebro

För att bidra till ökad spridning av forskningen skapade ÖCVB en film där Miriam kortfattat berättade om sin forskning. Filmen spreds veckan innan kongressen via en rad kanaler. På ett par dagar hade filmen i en av kanalerna nått över 100 000 personer, delats av 136, fått närmare 900 likes och 72 kommentarer.  Den totala räckvidden beräknades efter mötets genomförande till över 200 000.

Vill du också ta fram en film? Kontakta oss.