Konferenshotell och hotell

I Örebro och dess omgivning finns många bra hotell och konferenshotell.

Kort fakta

  • Maxkapacitet konferens - 1500pers
  • Maxkapacitet arena - 4800 kvm
  • Antal hotellbäddar - 2500st

Besök www.visitorebro.se/bo för att se översikt av boende.