Partners

Att vara en mötesplats av världsklass kräver samverkan inom hela den lokala mötesindustrin. Örebro Convention Bureau är den sammanhållande länken i detta samarbete. Våra partners kommer från hela näringen; kommunikationer, handel, hotell, restauranger, mötesanläggningar och PCO företag.

För mera information kontakta Pernilla Körberg Törnqvist, 0706-80 61 83