Örebro kommun arrangerar konferens tillsammans med Brottsförebyggande rådet

16 apr 2018
Den 19-20 april arrangerar Brottsförebyggande rådet och Örebro kommun konferensen Råd för framtiden på Conventum. Konferensen samlar representanter från myndigheter, kommuner, universitet, civilsamhälle och politiken. Alla med ett gemensamt intresse för att bygga ett hållbart och säkert samhälle.

Årets konferens har ett stort utbud av seminarier och kunskapsutbyte deltagare
emellan. Bland annat om hur säkra samhällen byggs och om frågan kring
kameraövervakning, men även hur man arbetar praktiskt tillsammans i socialt
utsatta bostadsområden. Konferensens grund är ett kunskapsbaserat och brottsförebyggande perspektiv, som innebär hur man gemensamt med hjälp av kunskap och förebyggande arbete skapar ett tryggare samhälle.

– Frågan kring ett tryggt och säkert samhälle är högt på agendan i nuläget.
Därför känns det extra bra att Örebro kommun 2018 har fått möjligheten att
tillsammans med Brottsförebyggande rådet arrangera konferensen, säger Patrik
Wallin, planerare på säkerhetsavdelningen i Örebro kommun.

Flera aktörer från Örebro kommer att delta i seminarierna för att visa hur det
förebyggande arbetet sker på lokal nivå. Hur Örebro samverkar förebyggande utifrån lokala lägesbilder kommer vara en punkt på ett av seminarierna och utöver det har även många aktörer från Örebro en aktiv roll under konferensen. Bland annat deltar Örebro kommun, ÖrebroBostäder, Västerporten fastigheter, Polisen, Örebro universitet, City Örebro, Tegelbruket och Människan bakom uniformen (MBU).