Örebro, Årets Stadskärna 2015 lämnar över till Varberg

30 maj 2016
Elisabet Vegsäter Elmsjö representerade Svensk Handel i juryarbetet och utnämningen ägde rum i samband med Svenska Stadskärnors Årskonferens i Örebro. Varberg är Årets stadskärna 2016 Varberg är den kommun i Hallands län som visat den bästa tillväxten under 2015. – Från Internationell Fredsforum Varberg Calling for Peace till att vara Bästa landsbygdskommun för tredje året i rad visar Varberg på ett mycket målmedvetet arbete, säger Lena Lindström, juryns och Svenska Stadskärnors ordförande.

Västkustens kreativa mittpunkt

Varbergs vision är ”västkustens kreativa mittpunkt” och har varit vägledande med målet att skapa en attraktiv stad och stadskärna där kultur, handel, turism, näringsliv och kommun samverkar. Staden arbetar på ett otraditionellt sätt genom medborgardialog och visar stor öppenhet för entreprenörskap och innovativa idéer året runt.

Ur juryns motivering

Varje stad har förutsättningar att växa och utvecklas. Sällan handlar det om storlek eller resurser utan mer om beslutsamhet, samverkan och delaktighet. I denna stad finns en bred förankring och ett stort engagemang för att förädla det befintliga men också välkomna det nya och okända. Med respekt för historiens rötter och kulturens betydelse fortsätter man bygga framtidens hållbara samhälle för människor att vilja besöka, bo och verka i. 

Fakta

För 22:a året i rad utser Svenska Stadskärnor Årets Stadskärna. Utmärkelsen går till den svenska stad som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både 
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.