Nätverk

Örebro Convention Bureau är medlemmar i två olika nätverk.

ICCA (International Congress and Convention Association) som har mer än 850 medlemmar inom kongressindustrin, spridda över 80 länder runt om i världen.
www.iccaworld.com

Swedish Network of Convention Bureaus, SNCVB.
SNCVB verkar utifrån två huvudfokusområden, affärsnytta och kunskapsutveckling
för att tillsammans utveckla svensk mötesindustri.
www.sncvb.se