Fördelar för Örebro

Utveckling
Kongresser och möten bidrar på många sätt till Örebros utveckling, bland annat genom fler arbetstillfällen inom näringslivet, nya invånare, ökade resurser för forskning, kompetensutveckling inom universitetet och en levande stadsbild med fyllda kongresslokaler.

Ökar attraktionskraften och stärker varumärket
Kongresser och möten är ett utmärkt verktyg för att marknadsföra Örebro, att öka stadens attraktionskraft och stärka dess varumärke.

Arbetstillfällen
Städer och kommuner vinner både direkta och indirekta fördelar vid kongresser och möten. För en stad i Örebros storlek påverkar både stora och små möten näringslivet mycket påtagligt och skapar arbetstillfällen inom flera olika branscher: restauranger, hotell, kollektivtrafik och taxi, universitet, kultur, byggbranschen m fl.

Skatteintäkter
Skapade arbetstillfällen leder i sin tur till ökade kommunala skatteintäkter.