Fördelar för forskningen

Nätverk
En kongress är ett utmärkt sätt att skapa kontakter och ett nätverk inom ditt forskningsområde.

Finansiering
En kongress innebär ofta att näringslivet upptäcker nyttan med din forskning, vilket ökar dina möjligheter till ett långsiktigt samarbete och ekonomiskt stöd från näringslivet.

Kommunikation
En kongress är ett utmärkt kommunikationsverktyg och ett effektivt sätt att sprida kunskap om forskningsresultat och nya rön inom ditt ämnesområde. Kunskapsinhämtning. En kongress är också ett utmärkt tillfälle att samla in och skaffa ny kunskap inom området.