Fördelar för din verksamhet

Kompetensutveckling
Att medverka på kongresser kräver både tid och ekonomiska resurser, men när en kongress genomförs på hemmaplan har betydligt fler medarbetare möjlighet att vara med och ta del av kunskapen.

Rekrytering
Det kan vara svårt att locka personal till sin verksamhet om den är okänd, men en bra kongress inom ditt ämnesområde ger utmärkta möjligheter att visa upp både verksamheten och Örebro, vilket gör det lättare att rekrytera rätt personal.

Marknadsföring och PR
Ett värdskap sätter verkligen fokus på din verksamhet. Ett attraktivt program och välrenommerade gäster gör kongressen intressant för media, och PR-effekten ger många positiva effekter för både din verksamhet och för ämnesområdet.

Internationalisering
En kongress med internationella gäster och världsledande föreläsare skapar förutsättningar för relationer och samarbeten över nationsgränserna.

Ekonomiskt överskott till verksamheten
En kongress är inte bara ett kostnadseffektivt sätt att skapa kompetensutveckling för medarbetarna, en välskött kongress lämnar dessutom ett ekonomiskt överskott till din verksamhet.

Omvärldsrelationer
Chans att skapa kontaktnät för framtiden